top of page

FASTERFIX

bim.png
fasterfix-modular-rebar-3.png

BIM øker verdi med raskere
løsninger og innovative detaljer.

Gjennom BIM metoden har vi muligheten til å prefabrikkere

skreddersydde elementer uansett form! Dette inkludere bunnplater, kantbøyler, ringmurer, dragere, søyler og fundamenter.

armering.png

HVORFOR VELGE FASTERFIX?

Sammen med Midland Steel som er en markedsledende leverandør av armeringsstål i Irland og Storbritannia, tilbyr vi et stort utvalg av prefabrikkerte armeringsløsninger, avansert 3D-detaljering/BIM, kappet og bøyd armering, standardiserte samt spesial-produserte nettingsprodukter.

Midland Steel var tidlig ute med 3D modellering av armering og er den første armeringsstål leverandøren i verden som oppnår BIM nivå 2-status.

Som et team er vår oppmerksomhet rettet mot økt effektivitet ved bruk av BIM. Vi tilbyr alternative modulære ideer og kostnadseffektive ingeniør-alternativer for å sikre at våre kunders prosjekter blir levert i tide og innenfor budsjett.

bim.png

3D DETALJERING & BIM

Vår tekniske avdeling for armeringsstål består av ingeniører og konstruktører som utvikler prefabrikkerte løsninger skreddersydd for ditt neste prosjekt.

 

3D-detaljering og BIM er vår spesialitet. Vi anbefaler tidlig involvering fra våre kunder for å få de aller beste resultatene. Ved å bruke den nyeste 3D-programvaren er vår tekniske avdeling i stand til å jobbe med alle 2D- eller 3D-tegninger og utvikle løsninger som er egnet for innføring i enhver bygningsinformasjonsmodell (BIM).

 

Dette gjør oss i stand til å tidlig i prosjektet planlegge det mest optimale oppsettet av armeringsstål samt tilpasse støpeplaner for å oppnå best mulig produksjonstakt noe som gir kostnadsfordeler for kunden. Videre, ved å legge prosjektet i BIM og legge til armeringsstålmodellen, kan komplekse områder forenkles, manglende stenger kan identifiseres samt eventuelle feil på tegningene bli rettet før armeringen kappes og bøyes.

Bastal er i samarbeid med Midland Steel er stolte av å levere tjenester av høy kvalitet, med kunden i fokus gjennom innovative programvarer og prosesser. I løpet av de siste årene har vi bygget en ingeniør- og teknisk avdeling som er i stand til å gi reell verdi til våre kunder gjennom tett samarbeid.

armering.png

Hovedfordeler

Tidlig innvolvering

Ved å involvere Bastal/Midland Steel tidlig i prosjektet, kan støpeplanen og armeringstegningene optimaliseres basert på løsarmering, prefabrikkerte korger eller prosjektnett (eller en kombinasjon av alle tre). Å være i stand til å beregne kostnaden kontra tid ved disse alternativene i forkant av byggingen kan redusere byggetiden betraktelig.

Redusering av feil

Når 3D-detaljering er utført, kan eventuelle feil i tegninger, manglende stenger eller problematiske områder bli funnet og løst før ankomst av stål på stedet. I tillegg kan programvare for kollisjonsdeteksjon brukes for å sikre at armeringen ikke blir sperret av (eller hindrer) andre bygningsdeler.

bottom of page