top of page
armering.png

ÅPENHETSLOVEN
BASTAL AS

Bastal ivaretar kraven i Åpenhetsloven

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99)

 

gjennom kontinuerlig arbeid med aktsomhetsvurderinger både intern og blant våre leverandører. Her kan du lese mer om vårt arbeid.

Redgjørelse Åpenhetsloven 2022.pdf

Har du spørsmål om Bastal sitt arbeid med åpenhetsloven?

Send e-post til: tone@bastal.no

Generelle salg og leveringsbetingelser

Bastal kontrollrådet

bottom of page