top of page
armering.png

Åpenhetsloven.

Bastal ivaretar kraven i Åpenhetsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99)

gjennom kontinuerlig arbeid med aktsomhetsvurderinger både intern og blant våre leverandører.

Her kan du lese mer om vårt arbeid.

Redgjørelse Åpenhetsloven 2022.pdf

Har du spørsmål om Bastal sitt arbeid med åpenhetsloven? Send e-post til: tone@bastal.no

bottom of page