top of page
armering.png

Pressemelding fra Bastal AS

06.05.2022

Bastal AS annonserer utvidelse av eierskap med Midland Steel

Midland Steel går inn på eiersiden av Bastal AS for å tilby

nye løsninger for det norske markedet.

Bastal AS og Midland Steel har inngått partnerskap. Vi er begge familiebaserte bedrifter med svært like grunnverdier, ambisjoner og mål for fremtiden. Ved å nytte vår kombinerte kompetanse og erfaring lanserer vi nye innovative løsninger for det norske markedet. Med Midland Steel på laget kan vi tilby den markedsledende og 3D-baserte prefabrikasjon metoden «FasterFix» som vil kunne effektivisere armerings-prosessen på norske byggeplasser med opptil 80%. 

 

Midland Steel er en anerkjent aktør innen armering. De leverer tjenester og produkter kjennetegnet av effektivitet, bærekraft og kvalitet. Med BIM level 2 sertifisering er Midland Steel en foregangsbedrift i Europa innen 3D-basert armering. Denne kompetansen deles nå med oss i Bastal AS og våre kunder. Valget om å gå i partnerskap var enkelt ettersom begge bedrifter deler mange grunnverdier og mål for fremtiden. Disse verdiene forankrer seg blant annet i vårt hovedmål: utvikle det norske markedet med innovative og bærekraftige produkter, samt være den beste tjenesteleverandøren innen armering i Norge. Partnerskapet innebærer at Midland Steel nå går inn på eiersiden av Bastal AS. 

 

For våre nåværende og fremtidige kunder fører partnerskapet med seg nytenkende løsninger som kan gi en reduksjon av tid og arbeidskraft på byggeplassen på opp mot 80%. Årsaken til denne reduksjonen er den 3D-baserte FasterFix-metoden. Det går ut på at skreddersydde armeringsmoduler produseres og tilvirkes i vår fabrikk, før de transporteres enkelt til din byggeplass. Når modulene ankommer byggeplassen, vil de effektivt kunne plasseres og monteres. Ressursforbruket for denne prosessen står da i sterk kontrast til tradisjonelle metoder med total tilvirkning av armering på byggeplass. FasterFix tar oss et steg nærmere vår ambisjon om et mer bærekraftig armerings-marked ved at metoden garanterer langt mindre kapp enn ved tradisjonelle metoder for armering. 

 

Bastal AS og Midland Steel ser frem til et tett og godt partnerskap der vi skal lede det norske markedet mot en mer innovativ og bærekraftig fremtid.

FrodexTony.png

Styreleder i Bastal AS Frode Kjøsnes og administrerende direktør i Midland Steel Tony Woods. 

For mer informasjon, ta kontakt med: 

 

Rune André Haugland, Daglig leder.

+47 957 33 333

rune@bastal.no

 

Mer informasjon Bastal og våre produkter:

http://www.bastal.no

bottom of page