top of page
  • post4786

Consto SFJ - Erfaring med FasterFix

Vi i Consto SFJ har benyttet oss av Bastal sine tjenester på prosjektet Elvekanten i Førde. Bastal har levert og montert prefabrikkert armering til bunnplaten i prosjektet, i overkant av 4200 m2.

Bunnplaten ble ferdig armert og utstøpt i løpet av en måned, denne fremdriften hadde vi ikke klart uten Bastal sin prefabrikkerte armering.

Det er første gang Consto SFJ har benyttet prefabrikkert armering i så stor skala, og det har vært en lærerik prosess. Sammen med Bastal har vi optimalisert gjennomføringen, og siste del av bunnplaten gikk knirkefritt.

Vi har en trang byggeplass med utfordrende logistikk. Ved å flytte produksjon fra byggeplass til ekstern fabrikk har vi eliminert en rekke utfordringer og har blant annet fått redusert krantid på prosjektet.


Vår erfaring med Bastal er god. De er løsningsorienterte, engasjerte og effektive. Vi vil evaluere bruken av prefab. armering i etterkant av prosjektet, men ser man hele pakken med framdrift, avfall, HMS og økonomi samlet er vi ikke i tvil om at dette er fremtiden. For fremtidige prosjekter vil det være ønskelig å få inn Bastal på et tidligere tidspunkt for gjennomgang av løsninger og utforming i fellesskap, da tror vi gevinsten av prefabrikkert armering blir enda større.


Med vennlig hilsen

Andreas Grøneng, prosjekteringsleder Consto SFJ AS

399 views0 comments

תגובות


bottom of page