top of page
  • post4786

Tony Wood snakker om partnerskapet med Bastal

Updated: May 6, 2022

I forbindelse med formaliseringen og ferdigstillingen av inngåelse av partnerskap mellom Bastal og Midland Steel, har eier og administrerende direktør Tony Woods tatt turen til Førde. Her gjennomgås en del av produksjon samt møter og signeringer. Tony har bred erfaring og kjennskap til bransjen fra sitt perspektiv i det britiske markedet. Våre bedrifter har en lik tilnærming til bransjen og et ønske om å være den fremste og mest innovative, nytenkende leverandøren sine respektive marked. Tony snakker varmt om Bastal og sammenligner bedriftene. Han sier de er svært likesinnede på mange måter.

Tony uttaler at han er svært stolt av å kunne ta med seg all deres erfaring innen betong-rammer, 3D, armerings-detaljering, effektivitet og bærekraft. Ikke minst det eneste «off-site» produksjonslokalet for armerings-moduler som gjør at armering som tidligere og mer tradisjonelt har blitt utført på selve byggeplassen, nå kan forhånds-produseres og leveres i moduler til byggeplassen, klar til siste sammensetning og støpning. Han skryter gjentatte ganger av hvor konkret dette sparer på mange forskjellige deler av prosjekt-tiden til entreprenørene som tar i bruk denne metoden.Faktum er at selve armerings-delen av byggeprosjektene kan reduseres med opp til 80% noe som er svært fordelaktig for prosjekter både i forhold til leveringstid, men ikke minst kostnad. Det er viktig å bruke den tilgjengelige teknologien godt i planleggingen av prosjektene slik at man ikke bruker unødvendige timer og personell på byggeplassen til å utføre arbeid som langt mer effektivt kan gjøres i fabrikker som den vi har i Førde. Det første prosjektet som skal ta i bruk denne FasterFix metoden er et av Consto sine prosjekter. Dette er et lokalt prosjekt. På grunn av den besparte tiden som FasterFix gir, har vi allerede ferdigstilt og levert alt til dette prosjektet. Vi gleder oss veldig til å se det endelige resultatet som et lokalt «monument» for dette samarbeidet.

Som den kjappeste metoden for stålproduksjon til armering i verden, er FasterFix noe vi er veldig glade for å kunne levere til våre kunder og vi gleder oss til å se mer av mulighetene dette gir for oss og våre partnere, nye og gamle. Vi håper og tror at mange vil ta i bruk denne metoden, uttaler Tony, som tror at norske kunder fort vil få opp øynene for fordelene og kvaliteten som dette gir. Han gjentar flere ganger at Bastal og Midland Steel begge er innovative og nyskapende bedrifter som ønsker å vokse og forbli de fremste i sitt felt. Dette er noe vi tar stolte av, og stiller oss bak Tonys ord om denne sammenslåingen:

«Vi er veldig fornøyde med å være i partnerskap med Bastal, og ser frem til et blomstrende forhold i det Norske markedet, der vi kan bidra med effektivitet, bærekraft og produksjons-sykluser som reduserer tidsrammene til våre kunder»


117 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page